Chcem ponúkať nehnuteľnosť na flatbooku
Wait
Wait
Wait
Wait
Chcem ponuku nehnuteľností na mieru
Wait
Wait
Wait
Wait
Vitajte v najširšej ponuke novostavieb z Bratislavy
a okolia na jednom mieste.
  • ZDARMA pre Vás pripravíme ponuku na mieru podľa Vašich požiadaviek a  prevedieme Vás všetkými nehnuteľnosťami.
  • CENY sú u nás rovnaké ako u developerov Vy neplatíte žiadnu províziu.
Budeme radi ak využijete naše skúsenosti a profesionálne služby.
Team GRAVITAS.

Služby

Pre klientov

Príprava a predaj rezidenčných projektov

Príprava a predaj rezidenčných  projektov od začiatočnej fázy zahŕňa všetky služby od vyhľadania vhodného pozemku na investičnú výstavbu až po realizáciu predaja.

Vyhľadanie pozemku -  vyhľadanie a sprostredkovanie kúpy pozemku/projektu vhodného na rezidenčnú výstavbu

Analýza trhového potenciálu – zhodnotenie aktuálnej situácie na realitnom trhu z hľadiska konkurencie a možností realizácie

Poradenské služby - konzultácie, vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a všetky nadväzujúce poradenské služby pri nastavení dispozičných riešení, štruktúry bytov, stanovení cieľovej skupiny, cenovej stratégie a obchodných podmienok.

Marketingová stratégia – vypracovanie marketingovej strtégie, zabezpečenie web stránky, internetová reklama, printová reklama, reklama v rádiu a TV, billboardy, tlačové správy

Realizácia predaja- predaj nehnuteľností vo všetkých fázach projektu, pripomienkovanie a podpis RZ, ZoBZ, KZ, financovanie, klientské zmeny a odovzdávanie bytov

Vyhľadanie pozemkov/investičných príležitostí

Vyhľadanie vhodných pozemkov, alebo nehnuteľností na realizáciu investičných zámerov v oblasti rezidenčných nehnuteľností.  Posúdenie investičných zámerov, hodnotenie projektov z hľadiska lokality, možného využitia, trhového potenciálu a konkurencie.

Poradenstvo

Komplexné poradenské služby. Štúdie uskutočniteľnosti a analýzy v oblasti rezidenčných nehnuteľností. Posúdenie investičných zámerov, hodnotenie projektov z hľadiska lokality, možného využitia, trhového potenciálu a konkurencie.

Analýzy realitného trhu

Pravidelné spracovanie analýz realitného trhu v oblasti rezidenčných nehnuteľností. Vypracovanie analýzy bytov, domov, pozemkov na mieru podľa presnej  špecifikácie záujemcu.

Trhové oceňovanie nehnuteľností

Oceňovanie trhovej  hodnoty dokončených nehnuteľností, väčších celkov nehnuteľností ale aj pripravovaných projektov. Analýza aktuálneho stavu využiteľná pre majiteľov pri získavaní financovania, alebo pri predaji projektu.

Property managment

Komplexná starostlivosť a správa o nehnuteľností vhodných na prenájom. Vyhľadanie nájomcu, uzatvorenie nájomnej zmluvy, uzatváranie prevádzkových zmlúv s poskytovateľmi služieb, fakturácia, zabezpečenie technického stavu nehnuteľnosti, opravy a menšie rekonštrukcie a ďalšie nadväzujúce služby.